تماس با بانک عطرانه

آدرس فروشگاه : کرج، حیدرآباد، خیابان عدل، پاساژ سمنانی، واحد ۲۱۶

تلفن: ۰۲۶۳۴۵۵۱۷۰۹

موبایل: ۰۹۹۲۵۹۸۱۳۹۶